Toscana

Vi er glade og begejstrede, når I vælger at rejse med Toscana con Amore

Toscana, Ponte Vecchio

Her til højre finder I listen med praktiske oplysninger og betingelser for pakke-rejser købt i Danmark, udrejsende fra Danmark

Toscana, toscana con amore, firenze, siena, pisa, lucca, mad, vin, kultur, kunst, renaissance, middelalder

Program og udflugter, der ikke er en del af en pakkerejse (fx Hop På), har særskilte betingelser, som fremgår i forbindelse med bestilling af disse

Toscana, snevejr, toscana con amore, firenze, siena, pisa, lucca, mad, vin, kultur, kunst, renaissance, middelalder

Rejser, der ikke er købt i Danmark og ikke udgår fra Danmark, kan have anderledes betingelser, som gæsten bedes anmode om skriftligt

Toscana, toscana con amore, firenze, siena, pisa, lucca, mad, vin, kultur, kunst, renaissance, middelalder

Alle spørgsmål omkring betingelser kan stilles skriftligt til info@toscana-con-amore.dk

Firenze, Boboli

Tilmelding

Tilmelding til de organiserede rejser kan ske via email på info@toscana-con-amore.dk eller telefonisk. Tilmelding til special-arrangementer finder sted efter nærmere aftale.

Depositum og betaling

Indenfor 14 dage efter bestilling indbetales depositum på 50% af rejsens pris via almindelig bankoverførsel. Det resterende beløb afregnes senest 30 dage før afrejse. Hvis afrejsen finder sted indenfor 14 dage efter bestilling, indbetales hele beløbet med det samme. Med indbetaling af depositum accepterer gæsten Toscana con Amores og Reinholdt Bridge and Travels betingelser ifølge det ihåndenværende dokument.

Bekræftigelse

Snarest efter modtagelsen af tilmelding fremsender Toscana con Amore via email en bekræftelse med oplysninger om depositum, kontonummer mv. samt tidsfrist for indbetaling af restbeløbet. Når depositum er indbetalt fremsendes en foreløbig kvittering og det endelige rejsebevis fremsendes efter modtagelse af rejsens samlede pris.

Manglende overholdelse af betalingsfristerne fører til annullering af bestillingen.

Flybilletter

Da vi entrerer med forskellige flyselskaber, varierer det fra rejse til rejse, om man flyver på en fællesbillet eller hver især får tilsendt en billet. Dette vil fremgå af rejsebeviset. Det er gæstens ansvar at kontrollere, at navnet på bekræftigelsen af indbetalt depositum er helt korrekt og eenslydende med navnet i passet. Dette navn vil blive brugt på flybilletten. Evt ekstra-udgifter i forbindelse med navneændring på flybilletten er for gæstens regning.

Toscana con Amore og Reinholdt Bridge and Travel har ingen indflydelse på og kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlige for ændringer i opgivne flytider.

Bagage er som oftest incl i flybillet-prisen. Dette vil fremgå af rejsebeviset.

Rejsens pris
Hvad fremgår i det skriftligt tilsendte program er inkluderet i rejsens pris. Overnatning er beregnet i delt dobbeltværelse medmindre andet fremgår. Enkeltværelse er altid pålagt tillæg. Selve rejsens pris er baseret på gældende priser (skatter, afgifter, valutakurser, olieafgifter, tillæg mv) ved rejsens opsætning.

Der findes et vist antal pladser til den opgivne minimum-pris. Hvis der ikke er flere pladser til denne pris, aftales ny endelig pris som følge af fly-priserne med den enkelte gæst.
Vi hæfter ikke for eventuelle prisstigninger (fx ændrede valutakurser, ekstra olieafgifter mv), som vi pålægges af fly-, bus- eller færgeselskab eller andre afgifter, som vi ikke havde kendskab til, da vi markedsførte rejsen. Disse stigninger vil blive pålagt den rejsende. Gæsten har ret til at framelde sig rejsen, hvis meromkostningerne overstiger 10 % af rejsens pris.

Afbestilling og refundering

Vi anbefaler kraftigt, at man tegner en syge- og afbestillingsforsikring samt en rejseforsikring. Dette kan være gennem gæstens eget fortrukne selskab eller et af de deciderede rejseforsikringsselskaber. Toscana con Amore er gerne behjælpelig hermed. Det er gæstens eget ansvar at sørge for rejseforsikring med passende dækning.

Hvis der indenfor 14 dage før rejsen, opstår krig, naturkatastrofer af betydelig art, livsfarlig epidemi på rejsemålet og kun hvis de danske myndigheder direkte fraråder rejser til området, kan rejsen aflyses vederlagsfrit.

Ved afbestilling pga sygdom med rejseforsikring skal gæsten straks informere Toscana con Amore samt forsikringsselskabet. Sidstnævnte udbetaler kompensation i henhold til den stipulerede kontrakt.

Ved afbestilling af andre grunde eller generelt uden rejseforsikring: Inden betaling af restbeløbet refunderes depositum ikke. Efter betaling af rejsens fulde pris refunderes intet.

Ubenyttede ydelser under rejsen (fx udflugter, middage mv) refunderes ikke.

Hvis gæsten bliver syg eller kommer til skade, er vedkommende forpligtet til selv at afholde alle udgifter som følge heraf (læge, medicin, hospitalsregninger, transport, hjemrejse mv). Vi anbefaler tegning af ferieforsikringer.

Ændring og aflysning fra Toscana con Amore

Hvis minimum-deltager-antal ikke opnåes (antallet står altid angivet i det skriftligt tilsendte materiale) aflyses rejsen og gæsten får fuld kompensation. Ved udefrakommende omstændigheder (force majeure), som hverken vi eller samarbejdspartnere kunne forudse eller have indflydelse på og som måtte føre til aflysning af rejsen, gives også fuld kompensation. Derfor ydes der ingen yderligere erstatning til gæsten i forbindelse med evt aflyst rejse fra Toscana con Amore og Reinholdt Bridge and Travel.

Toscana con Amore forbeholder sig ret til mindre nødvendige ændringer i indhold, rækkefølge, indkvartering, ruter og datoer, hvis dette er relevant for at gennemføre rejsen på bedste måde.

Ansvar og reklamation

Det er gæstens ansvar at medbringe pas, sygesikringsbevis og andre nødvendige dokumenter. Det er ligeledes gæstens pligt at møde rettidigt i henhold til rejseplanen (fly og anden transport) samt rette sig efter rejselederens anvisninger. Gæsten bør respektere ordensbestemmelserne på destinationen (hotel, transportmidler, offentligt rum mv) samt undlade at være til gene for sine medrejsende. Hvis gæsten fjerner sig fra rejseleder/hotel/sine medrejsende, er befordring mv på gæstens eget ansvar.

Hvis gæsten ikke er selvhjulpen, skal dette oplyses i forbindelse med bestilling. Toscana con Amore og Reinholdt Bridge and Travel vil i så fald vudere, om rejsen kan gennemføres sammen med gæstens egen hjælper.

Gæsten hæfter selv for sine penge, værdigenstande og bagage. Skader på person, bortkomne og stjålne effekter er ligeledes gæstens ansvar. Glemte sager eftersendes på gæstens regning.

Enhver reklamation skal fremføres straks på rejsemålet overfor rejselederen eller Toscana con Amores repræsentant på stedet, så manglen eller skaden kan oprettes. Når manglen eller skaden er forsøgt afhjulpet, kan gæsten ikke kræve afslag eller hæve aftalen. Skriftlige klager stiles til Toscana con Amore. Enhver reklamation over uensartede værelser (som er regelen i Toscana) accepteres ikke, dette gælder også for hvilkensomhelst klage, der ikke er fremsat mundligt eller skriftligt under selve rejsen. Toscana con Amore og Reinholdt Bridge and Travel kan under ingen omstændigheder stilles til ansvar for fejl eller mangler ved henviste steder, som gæsten selv har booket, ligesom vi ikke er ansvarlige for nogensomhelst informationer fra andre hjemmesider, brochurer og andet materiale end Toscana con Amore og Reinholdt Bridge and Travels egne. Vi påtager os intet ansvar for ændringer, forsinkelser mv, som er følge af lokale forhold, misforståelser, gæstens egne forhold, uforudsete trafikale forstyrrelser, uvejr eller andre hændelser, hverken Toscana con Amore eller Reinholdt Bridge and Travel har indflydelse på. Eventuelle udgifter i en sådan forbindelse beror på gæsten selv.

Rejsegarantifonden

Reinholdt Bridge and Travel er medlem af rejsegarantifonden reg. nr. 1562, hvorfor eventuelle kendelser af rejseankenævnet vil blive efterkommet uden indvendinger. I det hele taget er vores rejsebetingelser forankret i den gældende danske lovgivning: Lov nr. 472 af 30. juni om pakkerejser og Bekendgørelse om pakkerejser af 21. september 1993 samt Reinholdt Bridge and Travels og Toscana con Amores egne bestemmelser.

Betingelser udarbejdet januar 2012.

Teknisk arrangør: Reinholdt Bridge and Travel, medlem af rejsegarantifonden nr 1562, cvr 18667541 Formidler: Toscana con Amore, Sydvestvej 110, 2600 Glostrup, tlf 27160780, cvr 34210136